Szkolenie „Projekt budowlany – problemy praktyczne przy i po zmianach projektu”

W dniu 14 marca 2017 roku Pani Mecenas Katarzyna Augustyniak wzięła udział w prelekcji „Konsument a zmiany w projekcie budowlanym” w ramach szkolenia dla branży budowlanej, które odbyło się w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.

W ramach szkolenia objętego materią: pn. „Projekt budowlany – problemy praktyczne przy i po zmianach projektu” organizowanego przez Proability omówione zostały m.in. takie zagadnienia, jak zmiana planów i projektu budowlanego w trakcie budowy, obowiązki w trakcie dokonywania zmian, klauzule abuzywne w relacjach z konsumentami czy ryzyko związane ze zmianami projektu budowlanego.

Pani Mecenas Katarzyna Augustyniak w ramach swojej prelekcji poruszyła zagadnienia związane z zapisami dotyczącymi obowiązków nabywców, klauzulami abuzywnymi, orzecznictwem oraz kształtowaniem relacji z konsumentami przy zmianach dokonywanych w projekcie budowlanym. Prelekcja kierowana był głównie do inwestorów oraz przedstawicieli firm budowlanych, a poruszane kwestie były szansą na pogłębienie wiedzy oraz umiejętności, a także wymianę doświadczeń. Frekwencja zdecydowanie dopisała a słuchacze chętnie zgłaszali problemy, z którymi stykają się w ramach pracy zawodowej.
Pani Mecenas Augustyniak w swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem nieruchomości i obsługą projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów deweloperskich. Doradza przedsiębiorstwom i podmiotom działającym w branży budowlanej, zwłaszcza deweloperom, wykonawcom, architektom i zarządcom nieruchomości. Posiada szerokie doświadczenie przy bieżącym wsparciu prawnym w przygotowywaniu, realizacji i zarządzaniu inwestycjami – najczęściej w formie stałej obsługi prawnej – jak również w procesach sądowych i innych postępowaniach przed sądami powszechnym i administracyjnymi a także przed organami administracji publicznej i samorządowej.
Od wielu już lat chętnie dzieli się swoją specjalistyczną wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym podczas różnego rodzaju konferencji, szkoleń i warsztatów.

Posted in: Konferencje/szkolenia
Az-legal