Warsztaty „Kontrakty budowlane w praktyce – kształtowanie odpowiedzialności w procesie budowlanym”

Z przyjemnością informujemy, że Pani Mec. Katarzyna Augustyniak będzie jedną z prelegentek szkolenia z zakresu kontraktów w branży budowlanej, które odbędzie się 29 listopada 2016 roku w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.

Na warsztacie „Kontrakty budowlane w praktyce – kształtowanie odpowiedzialności w procesie budowlanym” omówione zostaną m.in. takie zagadnienia, jak prawa i obowiązki stron w procesie budowlanym, niedozwolone klauzule, wzajemne relacje odpowiedzialności inwestor – wykonawca czy solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy w praktyce.
Szczegółowy program szkolenia adresowany przede wszystkim do przedsiębiorstw budowlanych oraz inwestorów dostępny jest na stronie internetowej Proability, który jest organizatorem wydarzenia:
https://proability.pl/wydarzenie/kontrakty-budowlane-w-praktyce-ksztaltowanie-odpowiedzialnosci-w-procesie-budowlanym/#tab-1-0-zagadnienia-glowne

Radca Prawny Katarzyna Augustyniak w swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem nieruchomości i obsługą projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów deweloperskich. Doradza przedsiębiorstwom i podmiotom działającym w branży budowlanej, zwłaszcza deweloperom, wykonawcom, architektom i zarządcom nieruchomości. Posiada szerokie doświadczenie przy bieżącym wsparciu prawnym w przygotowywaniu, realizacji i zarządzaniu inwestycjami – najczęściej w formie stałej obsługi prawnej – jak również w procesach sądowych i innych postępowaniach przed sądami powszechnym i administracyjnymi a także przed organami administracji publicznej i samorządowej.

Od wielu już lat chętnie dzieli się swoją specjalistyczną wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym podczas różnego rodzaju konferencji, szkoleń i warsztatów a także jako wykładowca na uczelniach wyższych.

Posted in: Konferencje/szkolenia
Az-legal