Szkolenie „Aparthotel i condohotel – aspekty prawne, analityczne i operacyjne”

W dniach 24-25 maja 2017 roku Katarzyna Augustyniak miała okazję uczestniczyć  w interesującej konferencji „Aparthotel i condohotel – aspekty prawne, analityczne i operacyjne” organizowanej przez MMC Polska. Tym razem konferencja odbyła się w Hotelu Bristol w Warszawie i skupiła najważniejszych przedstawicieli branży deweloperskiej i inwestycyjnej.

Rynek apart i condo hoteli w ostatnich latach w Polsce dynamicznie rozwija się . Aby taka inwestycja mogła przynieść oczekiwane zyski, musi być bardzo szczegółowo przygotowana, ponieważ przy jej realizacji pojawiają się różne ryzyka związane m.in. z wyborem atrakcyjnej lokalizacji, z aspektami podatkowymi, kwalifikacją inwestycji jako mieszkaniowej lub usługowej. Chociaż tego typu inwestycje cieszą się coraz większą popularności, to trzeba mieć na uwadze to, że stanowią spore wyzwanie. Co ważne, zmniejszająca się ilość dostępnych do sprzedaży nieruchomości gruntowych sprawi, że budownictwo condo i aparthoteli stanie przed wieloma inwestorami jako rozwiązanie alternatywne a często jedyne możliwe.

W ramach konferencji poruszone zostały m.in. takie zagadnienia jak:

– Problemy związane z realizacją projektu aparthoteli oraz condohoteli

– Ryzyka i zagrożenia od strony gospodarczej i planistycznej

– Podatek VAT i inne podatki – techniczne i praktyczne aspekty relacji inwestor – zarządca – właściciele

poszczególnych lokali

– Extended Stay Apartments – apartamenty na przedłużony pobyt

– Trójstronna relacja inwestor – zarządca – właściciele poszczególnych lokali

– Sposoby pozyskiwania i oczekiwania klientów dotyczące nabywanego apartamentu

Eksperci z branży przybliżali problematykę zarówno od strony prawnej, analitycznej oraz operacyjnej. Zdobyta wiedza oraz wymiana doświadczeń w panelu dyskusyjnym pozwolą nam jeszcze lepiej zarządzać ryzykami związanymi z inwestycjami deweloperskimi – z korzyścią dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Jako specjaliści zajmujący się obsługą prawną projektów deweloperskich otwieramy się na trendy inwestycyjne i systematycznie uczestniczymy w szkoleniach, które podnoszą nasze kwalifikacje.

Posted in: Konferencje/szkolenia
Az-legal