Kancelaria Radców Prawnych Augustyniak&Żarski Sp.p. świadczy profesjonalne usługi prawne na polskim i międzynarodowym rynku. Oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych, instytucji oraz Klientów indywidualnych. Usługi wykonywane są w siedzibie Kancelarii lub miejscu wskazanym przez Klienta w ramach stałej współpracy lub zleceń indywidualnych.

Kancelaria założona została przez doświadczonych radców prawnych – Katarzynę Augustyniak oraz Krystiana Żarskiego, a obecnie zespół tworzą prawnicy specjalizujący się w poszczególnych zagadnieniach prawnych.

Kancelaria współpracuje także z wieloma partnerami – m.in. z notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi i doradcami podatkowymi, a także z kancelariami zagranicznymi we Włoszech i Niemczech, co daje możliwość kompleksowego wsparcia naszych klientów.

W zakres usług kancelarii wchodzą m.in.:

  • konsultacje prawne;
  • sporządzanie opinii prawnych oraz projektów umów, porozumień itp.;
  • przeprowadzanie analiz prawnych i podatkowych;
  • bieżące wsparcie prawne podmiotów gospodarczych;
  • występowanie przed sądami i urzędami oraz reprezentacja w postępowaniu przedsądowym i egzekucyjnym;
  • prowadzenie negocjacji biznesowych i mediacji.

Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od charakteru usługi prawnej, a także stopnia jej skomplikowania, niezbędnego nakładu pracy, miejsca i terminu świadczenia usług. Nasi Klienci informowani są na bieżąco o poświęconym ich sprawom czasie i podjętych czynnościach.

W rozliczeniach z Klientami możliwe są następujące warianty:

  • system godzinowy, w którym wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej;
  • system ryczałtowo-godzinowy, z ustaloną kwotą stałego wynagrodzenia miesięcznego w zakresie ustalonego limitu godzin;
  • system kwotowy, z ustalaną indywidualnie z Klientem kwotą wynagrodzenia obejmującą realizację zlecenia;
  • system ryczałtowy, z ustaloną stawką miesięczną za określony w umowie zakres usług.

SPECJALIZACJE KANCELARII

Az-legal