Szkolenie „Odbiór lokalu i odpowiedzialność za wady według nowej ustawy deweloperskiej”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się 16 listopada 2021 r., o godz. 11:00 w Novotel Centrum w Warszawie. Niezmiernie miło nam poinformować, że jedną z prelegentek wydarzenia z ramienia PZFD będzie Pani Mecenas Katarzyna Augustyniak.

Tematyka:
Odbiór lokalu i odpowiedzialność za wady według nowej ustawy deweloperskiej.

Agenda:

1. Protokół odbioru:

  • Zasady tworzenia i treść
  • Podział na wady istotne i nieistotne: Załączniki

2. Relacja przepisów ustawy do odpowiedzialności z tytułu rękojmi i odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy:

  • Rodzaje roszczeń
  • Wada lokalu, a wady części wspólnych
  • Usunięcie wady a przywracanie lokalu do stanu pierwotnego
  • Uniemożliwianie deweloperowi usuwania wad
  • Terminy dochodzenia roszczeń

3. Możliwość usunięcia wad na koszt dewelopera
4. Wprowadzenie prywatnej opinii rzeczoznawcy budowlanego
5. Odpowiedzialność finansowa dewelopera z tytułu wad odbiorowych
6. Środki obrony przed roszczeniami wynikającymi z roszczeń z rękojmi i odpowiedzialności odszkodowawczych.
7. Przesłanki braku odpowiedzialności za wady (case study).

Rejestracja oraz regulamin uczestnictwa w szkoleniu znajdą Państwo tutaj.

Posted in: Konferencje/szkolenia
Az-legal