Szkolenie – Odbiór lokalu i odpowiedzialność dewelopera za wady.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu Forum Dewelopera, które odbędzie się 19 lutego 2022 r. we Wrocławiu.

Odbiór lokalu i odpowiedzialność dewelopera za wady według dotychczas obowiązującej i nowej ustawy deweloperskiej a przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi

Agenda:

Część pierwszą szkolenia poprowadzi Pani Mecenas Katarzyna Augustyniak z Kancelarii Radców Prawnych Augustyniak i Żarski sp.p.
Relacja przepisów ustawy deweloperskiej  do odpowiedzialności z tytułu rękojmi i odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy z podziałem na przepisy ustawy deweloperskiej w dotychczasowym i nowym brzemieniu z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego:

  • Rodzaje roszczeń
  • Wada lokalu a wady części wspólnych
  • Usunięcie wady a przywracanie lokalu do stanu pierwotnego
  • Uniemożliwianie deweloperowi usuwania wad
  • Terminy dochodzenia roszczeń
  • Możliwość usunięcia wad na koszt dewelopera
  • Reżim odpowiedzialności dewelopera z podziałem na wady z protokołu odbioru a wady zgłoszone w okresie rękojmi
  • Przesłanki braku odpowiedzialności za wady
  • Środki obrony przed roszczeniami wynikającymi z roszczeń z rękojmi i odpowiedzialności odszkodowawczej

Drugą część szkolenia dotyczącą zasad tworzenia protokołu odbioru omówi Dorota Dymyt – Holko.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: tutaj

Posted in: Konferencje/szkolenia
Az-legal