Szkolenie „Odpowiedzialność dewelopera, czyli jak zagwarantować maksimum bezpieczeństwa dla inwestora”.

Serdecznie zapraszamy naszych współpracowników i partnerów do udziału w kolejnym szkoleniu organizowanym przez Proability, które odbędzie się 27 czerwca 2017 roku (wtorek) w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie (Al. Jerozolimskie 123A). Tym razem tematem szkolenia będzie „Odpowiedzialność dewelopera, czyli jak zagwarantować maksimum bezpieczeństwa dla inwestora”.

Warsztat kierowany jest przede wszystkim do inwestorów, właścicieli firm budowlanych, przedstawicieli działów ds. umów, działów prawnych i obsługi klienta, działów ds. inwestycji  i przygotowania inwestycji, a także kierowników budowy. Udział w nim jest szansą na pogłębienie swojej wiedzy w zakresie działań związanych z minimalizacją ryzyka dewelopera, a także okazją do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.

 W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. takie zagadnienia, jak odpowiedzialność dewelopera a umowa o roboty budowlane, sposoby formułowania postanowień umownych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa dla inwestora, wady i usterki – praktyka wpływająca na odpowiedzialność dewelopera, odpowiedzialność dewelopera za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, rękojmia dewelopera a zwrotne dochodzenia roszczeń generalnego wykonawcy czy termin przedawnień odpowiedzialności odszkodowawczej w relacji deweloper-wykonawca.

Jedną z prelegentek będzie Pani Mecenas Katarzyna Augustyniak, która w swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem nieruchomości i obsługą projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów deweloperskich. Doradza przedsiębiorstwom i podmiotom działającym w branży budowlanej, zwłaszcza deweloperom, wykonawcom, architektom i zarządcom nieruchomości. Posiada szerokie doświadczenie przy bieżącym wsparciu prawnym w przygotowywaniu, realizacji i zarządzaniu inwestycjami – najczęściej w formie stałej obsługi prawnej – jak również w procesach sądowych i innych postępowaniach przed sądami powszechnym i administracyjnymi a także przed organami administracji publicznej i samorządowej.

Od wielu już lat chętnie dzieli się swoją specjalistyczną wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym podczas różnego rodzaju konferencji, szkoleń i warsztatów.

Szczegółowy program szkolenia oraz kwestie organizacyjne dostępne są na stronie organizatora:

https://proability.pl/wydarzenie/odpowiedzialnosc-dewelopera-czyli-jak-zagwarantowac-maksimum-bezpieczenstwa-dla-inwestora/

Zapraszamy!

 

Posted in: Aktualności
Az-legal