Szkolenie „Rękojmia na rynku deweloperskim w praktyce”

Serdecznie zapraszamy naszych współpracowników i partnerów do udziału w kolejnym szkoleniu organizowanym przez Proability, które odbędzie się 16 maja 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie (Al. Jerozolimskie 123A). Tym razem tematem szkolenia będzie „Rękojmia na rynku deweloperskim w praktyce”.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do inwestorów, właścicieli firm budowlanych, kierowników kontraktów, osób odpowiedzialnych za zawieranie umów o roboty budowlane, menedżerów ds. nieruchomości, kierowników administracyjnych, zarządców nieruchomości oraz osób, które są zainteresowane tematyką gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych i prac projektowych.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. takie zagadnienia, jak praktyczne aspekty obowiązków z tytułu rękojmi, problematyczne aspekty przedawnień, roszczenia klientów w praktyce, rękojmia a gwarancja jakości, odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy czy zwrotne dochodzenie roszczeń od generalnego wykonawcy.

Jedną z prelegentek będzie Pani Mecenas Katarzyna Augustyniak, która w swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem nieruchomości i obsługą projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów deweloperskich. Doradza przedsiębiorstwom i podmiotom działającym w branży budowlanej, zwłaszcza deweloperom, wykonawcom, architektom i zarządcom nieruchomości. Posiada szerokie doświadczenie przy bieżącym wsparciu prawnym w przygotowywaniu, realizacji i zarządzaniu inwestycjami – najczęściej w formie stałej obsługi prawnej – jak również w procesach sądowych i innych postępowaniach przed sądami powszechnym i administracyjnymi a także przed organami administracji publicznej i samorządowej.

Od wielu już lat chętnie dzieli się swoją specjalistyczną wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym podczas różnego rodzaju konferencji, szkoleń i warsztatów.

Szczegółowy program szkolenia oraz kwestie organizacyjne dostępne są na stronie organizatora:

https://proability.pl/wydarzenie/rekojmia-na-rynku-deweloperskim-w-praktyce/#tab-1-0-zagadnienia-glowne

Zapraszamy!

Posted in: Aktualności
Az-legal