okresy przedawnienia

W dniu 9 lipca 2018 r. weszły w życie m.in. przepisy zmieniające ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) – dalej: k.c. dokonujące modyfikacji w zakresie instytucji przedawnienia.  Jedną z najistotniejszych zmian jest  znowelizowanie art. 118 k.c. i skrócenie podstawowego terminu przedawnienia do 6 lat. Dotychczas […]

Az-legal