image
single

Anna Ruchlewicz

RADCA PRAWNY
  • +48 71 720 70 19
  • kancelaria@az-legal.pl

Główne obszary specjalizacyjne

■ Prawo cywilne,
■ Prawo rodzinne i opiekuńcze,
■ Spory sądowe

Umów spotkanie

RYS ZAWODOWY

W 2006 r. ukończyła stacjonarne studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2010 r. po odbyciu aplikacji radcowskiej i złożeniu egzaminu zawodowego wpisana na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu po nr WR/WR/2096. W 2012 r. ukończyła Szkołę Trenerów Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp z o.o. z/s w Krakowie.

Pierwsze doświadczenia zawodowe w zakresie prawa zobowiązań i prawa procesowego zdobywała w trakcie aplikacji (2006 -2010) we wrocławskich kancelariach adwokacko – radcowskich.

Od 2011 r. doradza podmiotowi oferującego usługi doradcze i inżynierskie w zakresie przygotowania i realizacji projektów w sektorze transportu drogowego i kolejowego, gospodarki wodno-ściekowej, środowiska naturalnego i energetyki (prawo cywilne, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo i procedura administracyjna prawo korporacyjne, prawo własności intelektualnej,  prawo pracy).

Od 2012 r. prowadzi kancelarię indywidualną świadcząc obsługę prawną osobom fizycznym i prawnym.

Przygotowała i przeprowadziła liczne (ponad 100 godzin) szkolenia z zakresu prawa i administracji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów prywatnych.

Az-legal