Webinarium prawne „Odpowiedzialność odszkodowawcza, a wady lokalu”

Z  przyjemnością informujemy, że 01.04.2021 r. odbyło się kolejne webinarium prawne, którego prelegentką z ramienia Grupy Prawnej Polskiego Związku Firm Deweloperskich była Mec. Katarzyna Augustyniak – radca prawny i partner Kancelarii Augustyniak&Żarski oraz licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Tematyka: Rękojmia cz. 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza, a wady lokalu.
W ramach webinarium omówiona została m.in. następująca problematyka:

  • Czym jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy?
  • Jak rozumieć pojęcie „szkody” i kogo obciąża ciężar dowodu?
  • Jakie roszczenia ma nabywca?
  • Za jakie okoliczności nie odpowiada deweloper?
  • Odpowiedzialność dewelopera a powierzenie wykonania innemu podmiotowi.
  • Jakie są terminy dochodzenia roszczeń?

Więcej informacji znajdą Państwo klikając tutaj.

Posted in: Konferencje/szkolenia
Az-legal