zmiany w zatrudnieniu codzoziemców

Dnia 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza nowy rodzaj zezwolenia na pracę na terytorium Polski dla cudzoziemców – tj. zezwolenie na pracę sezonową oraz modyfikuje aktualnie istniejące formy powierzania pracy cudzoziemcom. Wskazana ustawa wdraża do polskiego systemu […]

Az-legal