Zmiany w ustawie o KRS

Najaktualniejsza z nowelizacji ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769) wprowadza szereg zmian w zakresie funkcjonowania Rejestru, jak również nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki. Celem nowelizacji – zgodnie z uzasadnieniem  projektu – jest usprawnienie funkcjonowanie Rejestru, a przez to zwiększenie pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego. Wśród […]

Az-legal