użytkowanie wieczyste

Już 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.                                       o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe                                     w prawo własności tych gruntów.   Jakie grunty podlegać będą pod zapisy niniejszej ustawy? Zgodnie z definicją ustawową, przekształceniu podlegać będą grunty traktowane obecnie jako nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami: mieszkalnymi […]

Az-legal