CEIDG

W dniu 30 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy Konstytucji Biznesu, które zmieniły m.in. zasady dotyczące wpisów do rejestru przedsiębiorców (CEIDG). Wprowadzono podział danych, które podlegają wpisowi do CEIDG, na dane ewidencyjne i dane informacyjne. Dane ewidencyjne obejmują m.in. imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres […]

Az-legal