Szkolenie „Problematyczne aspekty w częściach wspólnych w branży deweloperskiej”

Tym razem 6 września 2017 roku w Centrum Konferencyjnym GoldenFloor w Warszawie odbędzie się szkolenie dotyczące problematycznych aspektów w częściach wspólnych w branży deweloperskiej.

Zaplanowane zostały trzy panele tematyczne:

  1. Wizualizacja w częściach wspólnych – problemy deweloperów
  2. Rękojmia w częściach wspólnych w praktyce
  3. Tereny zielone-części wspólne –aspekty problematyczne dla deweloperów

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do inwestorów, właścicieli firm budowlanych, kierowników kontraktów, kierowników administracyjnych, menedżerów ds. nieruchomości, zarządców nieruchomości oraz osób, które są zainteresowane tematyką gwarancji i rękojmi.

Jedną z prelegentek szkolenia będzie Pani Mecenas Katarzyna Augustyniak, która w swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem nieruchomości i obsługą projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów deweloperskich. Na co dzień doradza przedsiębiorstwom i podmiotom działającym w branży budowlanej, zwłaszcza deweloperom, wykonawcom, architektom i zarządcom nieruchomości. Posiada szerokie doświadczenie przy bieżącym wsparciu prawnym w przygotowywaniu, realizacji i zarządzaniu inwestycjami – najczęściej w formie stałej obsługi prawnej – jak również w procesach sądowych i innych postępowaniach przed sądami powszechnym i administracyjnymi, a także przed organami administracji publicznej i samorządowej.

Od wielu już lat chętnie dzieli się swoją specjalistyczną wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym podczas różnego rodzaju konferencji, szkoleń i warsztatów.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Posted in: Aktualności
Az-legal