Wzrost minimalnej stawki za godzinę pracy – od 2017 roku!

W podpisanej 5 sierpnia 2016 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę przewidziano, że od stycznia 2017 roku za  godzinę pracy nie będzie można płacić mniej niż 12 złotych, ale kwota ta będzie waloryzowana co roku i uzależniona od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Wynagrodzenie wynikające z omawianej nowelizacji powinno być wypłacane w formie pieniężnej co najmniej raz w miesiącu, a dodatek za pracę w porze nocnej nie będzie do niego wliczany.

Nowa stawka godzinowa dotyczyć będzie nie tylko osób na umowach zlecenia, ale również tych, które w formie samozatrudnienia będą świadczyć usługi dla firm. Nowa minimalna stawka godzinowa za pracę nie obejmie natomiast m.in. rodzinnych domów pomocy, umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek, jak również zleceniobiorców, którzy samodzielnie ustalają czas i miejsce realizacji zadań, a ich wynagrodzenie uzależnione jest wyłącznie od osiągniętego rezultatu.

Warto nadmienić, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała prawo do kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia o dowolniej porze dnia i nocy bez obowiązku uprzedzania o tym przedsiębiorców. Ustawa przewiduje sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów –  będą one wynosić od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych.

Nowa ustawa i minimalne wynagrodzenie godzinowe wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r., natomiast część przepisów zostanie wprowadzona już w dniu podpisania ustawy i od 1 września br.

 

Informacja oparta na źródle:

https://www.rp.pl/Place/308089962-Za-godzine-pracy-nie-wolno-placic-mniej-niz-12-zl—prezydent-podpisal-ustawe.html#ap-2

Posted in: Zmiany w prawie
Az-legal