Kolejny sukces naszej Kancelarii w sprawach frankowych

Kolejny sukces naszej Kancelarii w sprawach frankowych

Niezmiernie się cieszymy, że kontynuacją pozytywnego wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z zeszłego miesiąca (w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank) jest otrzymane przez nas w zeszłym tygodniu postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, w którym to Sąd uwzględnił nasz wniosek o zabezpieczenie i zawiesił spłaty rat kredytu zawartego z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA (obecnie BNP Paribas Polska SA).

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wstrzymał obowiązek dokonywania spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości i terminach wynikających z kwestionowanej przez konsumentów w toku procesu umowy, w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w spawie.

Oznacza to, że nasi Klienci nie muszą spłacać dalej rat kredytu aż do prawomocnego zakończenia postępowania, a co za tym idzie nie muszą generować dalszej nadwyżki ponad wypłacony kapitał, który– jak podkreślamy – jest jedynym roszczeniem przysługującym bankowi w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu i obowiązku wzajemnego rozliczenia stron.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią w celu uzyskania bezpłatnej analizy Państwa umowy kredytu i ewentualnych roszczeń, które Państwu przysługują w związku z możliwym zastosowaniem w niej przez bank postanowień abuzywnych.

Posted in: Aktualności
Az-legal