image
single

Katarzyna Augustyniak

RADCA PRAWNY | PARTNER
  • +48 71 720 70 19
  • kancelaria@az-legal.pl

Główne obszary specjalizacyjne

■ Obsługa Projektów Deweloperskich
■ Nieruchomości i Prawo Budowlane
■ Prawo Administracyjne
■ Prawo Cywilne
■ Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
■ Prawo Rodzinne i Spadkowe
■ Spory Sądowe i Mediacje

Umów spotkanie

RYS ZAWODOWY

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej złożyła egzamin i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Podyplomowych Studiów organizowanych przez Politechnikę Wrocławską na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego: „Gospodarka nieruchomościami. Utrzymanie – wycena” a następnie Studiów Podyplomowych na tejże uczelni: „Międzynarodowe procedury organizacji inwestycji według FIDIC”, które ukończyła z wyróżnieniem. Katarzyna Augustyniak jest także absolwentką Studiów Podyplomowych: „Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów” organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie z udziałem polskiego Związku Firm Deweloperskich, które również ukończyła z wyróżnieniem.

Dodatkowo, Katarzyna Augustyniak ukończyła Studia Podyplomowe i wymaganą praktykę uzyskując licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami i w tym zakresie prowadzi aktywną działalność zawodową, w ramach której  odpowiada m.in. za Pion Prawny i koordynację działalności biura obrotu nieruchomościami zarówno w obszarze obsługi projektów deweloperskich, jak i rynku wtórnego.

Radca prawny Katarzyna Augustyniak w swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem nieruchomości i obsługą projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów deweloperskich. W ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, w obszarze zainteresowań Mecenas Katarzyny Augustyniak  pozostaje prawo administracyjne, cywilne, pracy i gospodarcze.

Katarzyna Augustyniak doradza przedsiębiorstwom i podmiotom działającym w branży budowlanej, w tym w szczególności deweloperom, wykonawcom, architektom i zarządcom nieruchomości, a także konsumentom zainteresowanym nabyciem nieruchomości bądź realizacją roszczeń. Posiada szerokie doświadczenie przy bieżącym wsparciu prawnym w przygotowywaniu, realizacji i zarządzaniu inwestycjami – najczęściej w formie stałej obsługi prawnej – jak również w procesach sądowych i innych postępowaniach przed sądami powszechnym i administracyjnymi, a także przed organami administracji publicznej i samorządowej.

Aktywnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych, gdzie nierzadko występuje w roli wykładowcy lub prelegenta specjalistycznych szkoleń i warsztatów poświęconych problematyce prawa nieruchomości, procesu inwestycyjnego, w tym deweloperskiego i prawa autorskiego. Jest również wykładowcą na uczelniach wyższych, w tym w szczególności prowadzi wykłady z zakresu problematyki obsługi posprzedażowej w ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Deweloperów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie jest jednym z wykładowców z ramienia Polskiego Związku Firm Deweloperskich, wykłady z Prawa obrotu nieruchomościami w ramach studiów podyplomowych „Inwestycje w nieruchomości i działalność deweloperska” we współpracy z PZFD – Oddział we Wrocławiu organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu a dodatkowo jest wykładowcą Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia w obrębie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu Prawa dla projektanta.

„Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.”

Az-legal