Branża deweloperska w obliczu nowej ustawy deweloperskiej

Branża deweloperska w obliczu nowej ustawy deweloperskiej

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online, które odbędzie się 30 marca 2022 r., organizowane przez Rzeczpospolitą oraz przy udziale Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Celem szkolenia jest omówienie zmian, na które muszą przygotować się deweloperzy od 1 lipca 2022 r., w związku z wejściem w życie nowej ustawy deweloperskiej.

Niezmiernie miło nam poinformować, że jedną z prelegentek szkolenia będzie Pani Mecenas Katarzyna Augustyniak,  która przedstawi Państwu procedurę odbioru lokali oraz omówi kwestie związane z rękojmią za wady lokalu mieszkalnego na gruncie obowiązującej oraz nowej ustawy deweloperskiej.

Eksperci zaproszeni do poprowadzenia szkolenia analizują i interpretują przepisy ustawy od czasu jej uchwalenia, by w praktyczny sposób przedstawić wprowadzone przepisami obowiązki podczas szkolenia. 

Nowe przepisy znacząco zmieniają dotychczasową ustawę regulującą te zagadnienia i poszerzają zakres podmiotów zobowiązanych do jej stosowania. Wprowadzają wiele zmian, w założeniu korzystnych dla nabywców. Natomiast po stronie deweloperów pojawią się kolejne obowiązki, które inwestorzy mieszkaniowi będą zobowiązani wykonywać. By wskazać, jak istotne to zmiany wystarczy powiedzieć, że Nowa ustawa deweloperska nie tylko wprowadza nową instytucję Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, ale regulować będzie zawieranie umów rezerwacyjnych oraz wszystkich umów zobowiązujących do przeniesienia prawa własności lokalu lub domu jednorodzinnego na konsumenta.
Dlatego już teraz warto zapoznać się z nowymi regulacjami i zaplanować działania jeszcze przed wejściem w życie Nowej ustawy deweloperskiej.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się, jak zmieniają się zasady sprzedaży lokali mieszkalnych od 1 lipca 2022 r.,
 • poznają nowe obowiązki deweloperów,
 • będą umieli opracować i wprowadzić procedurę odbioru lokalu mieszkalnego zgodnie z nowymi przepisami,
 • będą mieli świadomość zasad funkcjonowania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego,
 • zrozumieją zasady stosowania przepisów przejściowych,
 • uzyskają praktyczne wskazówki do zastosowania w swoich firmach deweloperskich.
 • będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań ekspertom specjalizującym się w tematyce nowej ustawy

Na szkolenie zapraszamy osoby związane z branżą deweloperską:

 • Prawników i kancelarie obsługujące firmy deweloperskie
 • Dyrektorów finansowych,
 • Przedstawicieli działów sprzedaży,
 • Przedstawicieli działów realizacji,
 • Przedstawicieli działów obsługi klienta, w szczególności zajmujących się odbiorem lokali mieszkalnych
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

Więcej informacji odnośnie organizacji szkolenia dostępne tutaj.

 

Posted in: Aktualności
Az-legal