Informujemy, że tylko do 6 lipca 2017 r. (czwartek) obowiązuje promocyjna cena szkolenia „Rękojmia na rynku deweloperskim – problemy praktyczne”, które będzie zorganizowane 25 lipca 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie (Al. Jerozolimskie 123A) przez Proability.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do inwestorów, właścicieli firm budowlanych, kierowników kontraktów, osób odpowiedzialnych za zawieranie umów o roboty budowlane, menedżerów ds. nieruchomości, kierowników administracyjnych, zarządców nieruchomości oraz osób, które są zainteresowane tematyką gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych i prac projektowych.

 W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. takie zagadnienia, jak rękojmia w przypadku części wspólnych, rękojmia obszarów zielonych, praktyczne aspekty związane z wadami, odpowiedzialność odszkodowawcza deweloperów w praktyce czy też analiza orzecznictwa.

Jedną z prelegentek będzie Pani Mecenas Katarzyna Augustyniak, która w swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem nieruchomości i obsługą projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów deweloperskich. Doradza przedsiębiorstwom i podmiotom działającym w branży budowlanej, zwłaszcza deweloperom, wykonawcom, architektom i zarządcom nieruchomości. Posiada szerokie doświadczenie przy bieżącym wsparciu prawnym w przygotowywaniu, realizacji i zarządzaniu inwestycjami – najczęściej w formie stałej obsługi prawnej – jak również w procesach sądowych i innych postępowaniach przed sądami powszechnym i administracyjnymi a także przed organami administracji publicznej i samorządowej.

Szczegółowy program szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz kwestie organizacyjne dostępne są na stronie organizatora:

https://proability.pl/wydarzenie/rekojmia-na-rynku-deweloperskim-problemy-praktyczne/

Zapraszamy!

Posted in: Konferencje/szkolenia
Az-legal