4. Forum Prawa Mediów Elektronicznych

W dniach 10-11 kwietnia 2018 roku mieliśmy możliwość uczestniczenia w 4. Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Konferencja ta organizowana była przez naukowców oraz praktyków, którzy na co dzień zajmują się tą tematyką. Wśród nich należy wyróżnić ekspertów takich instytucji, jak Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, CBKE oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Wydarzenie to stanowiło jedno z cyklicznych forów, na których naukowcy i teoretycy wymieniają się swoimi doświadczeniami w zakresie prawa mediów elektronicznych. W poprzednich edycjach poruszano zagadnienia związane m.in.  z płatnościami elektronicznymi, ochroną danych osobowych w Unii Europejskiej oraz problemem własności intelektualnej w świecie cyfrowym. To niezwykle ważne aspekty naszej codzienności.

Podczas pierwszego dnia tegorocznej edycji 4. Forum Prawa Mediów Elektronicznych zastanawialiśmy się nad zastosowaniem nowego prawa w praktyce, jego skutkami dla podmiotów publicznych, kancelarii czy ochrony zdrowia. Drugiego dnia konferencji rozważaliśmy natomiast temat cyberbezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem banków, sklepów internetowych czy postępowań karnych.

Dzięki konferencji poznaliśmy doświadczenia specjalistów w zakresie omawianych tematów oraz mieliśmy możliwość przedyskutowania wielu problemów. Uczestniczyliśmy także w warsztatach poświęconych między innymi wdrożeniu RODO w kancelariach prawnych. Był to niezwykle wartościowy czas, dzięki któremu zdobyliśmy nową wiedzę oraz doświadczenia, które zaowocują w naszej codziennej praktyce zawodowej.

Posted in: Konferencje/szkolenia
Az-legal